№1 Лихачево 07.01.2015.doc
№10с.Петряево 28.01.2015.doc
№11с.Осташково 28.01.2015.doc
№12с.Болонино 28.01.2015.doc
№13 Юрицево 11.02.2015.doc
№14  Селилово06.02.2015.doc
№15 Красново 11.02.2015.doc
№16 Семеновское 11.02.2015.doc
№17 Русиново 11.02.2015.doc
№18 Сход с.Хабоцкое 18.02.2015.doc
№19 Сход д.Лихачево 18.02.2015.doc
№2 сЮрицево14.01.2015.doc
№20 Сход д.Овинищи 18.02.2015.doc
№21 шелгирогово.doc
№22 Сход д.Овинищи 18.02.2015.doc
№23 д.Братское18.02.2015.doc
№24  д.Михалево18.02.2015.doc
№25  д.Васильки 18.02.2015.doc
№26 сход Ульянин 06.03.2015.doc
№27 сход Погорелка 10.03.2015.doc
№28сходЗахариха 10.03.2015.doc
№29  сход д.Селилово 10.03.2015.doc
№3 сход Ульянино 16.01.2015.doc
№30 сход д.Лохово17.03.2015.doc
№31  сход д.Хабоцкое17.03.2015.doc
№32  сход дТучево 18.03.2015.doc
№33 сход д.Овинищи18.03.2015.doc
№34  сход д.Лихачево 18.03.2015.doc
№35  Братское  17.03.2015.doc
№36 Огибалово  18.03.2015.doc
№37  Коровкино 18.03.2015.doc
№38  Крапивкино 23.03.2015.doc
№39 Осташково 23.03.2015.doc
№4 Лизиково 17.01.2015.doc
№40 васильки 23.03.2015.doc
№41Черницино 26.03.2015.doc
№42 Шелгирогово  23.03.2015.doc
№43 Михалево 23.03.2015.doc
№44 п.Мартыново27.03.2015.doc
№45 Овинищи подворный обход  03.04.2015.doc
№46 Тучевр   03.04.2015.doc
№47 Братское  03.04.2015.doc
№48 Братское подворный обход  03.04.2015.doc
№49 сход Хабоцкое  10.04.2015.doc
№5 Хабоцкое 27.01.2015.doc
№50 Овинищи   03.04.2015.doc
№51 сход дЛохово 10.04.2015.doc
№52 сход д.Лихачево 10.04.2015.doc
№53 Болонино 23.03.2015.doc
№54подворный обход Васильки 06.04.2015.doc
№55опия подворный обход Потешкино  06.04.2015.doc
№56 подворный обходЧерницино  06.04.2015.doc
№57 подворный обход Михалево 06.04.2015.doc
№58 подворный обходМаксимцы  06.04.2015.doc
№59 Хребтово.doc
№6 с.Мартыново 28.01.2015.doc
№60 Болонино.doc
№61Поповка27.03.2015.doc
№62 мартыново.doc
№64 Петряево.doc
№65  д.Шелгирогово   03.04.2015.doc
№66 Хабоцкое 30.06.2015.doc
№67 Ульянино 30.06.2015.doc
№68 Овинищи 30.06.2015.doc
№69 Братское 30.06.2015.doc
№7 Костино06.02.2015.doc
№70Мартыново 30.06.2015.doc
№71Васильки 30.06.2015.doc
№72Максимцы 23.10.2015.doc
№8  Селилово 06.02.2015.doc
№9 с.Короввкино 28.01.2015.doc